Heijmans

Jong Heijmans is waar jonge medewerkers elkaar ontmoeten, projecten bezoeken, kennis en ervaring uitwisselen.

Jong Heijmans is...

… een vereniging binnen Heijmans N.V. die zich inzet voor een brede ontwikkeling van de jonge Heijmans medewerker. Jong Heijmans zal zich inzetten om een toegevoegde waarde (in formele en informele zin) te leveren bij de ontplooiing van de jonge medewerker en zal daarbij de belangen van de onderneming te allen tijde behartigen en uitdragen.

… een aantrekkelijke en laagdrempelige vereniging van, voor en door de jonge én ambitieuze Heijmans medewerkers, waarbij het slaan van bruggen en bijdragen aan synergie tussen de verschillende bedrijfsstromen tot hoofddoelstelling is verheven.

...een jongerenvereniging die zich richt in eerste instantie op Heijmans medewerkers met ca. 0-7 jaar werkervaring, die jong van geest en initiatiefrijk zijn. Echter, alle medewerkers die vinden dat zij binnen Jong Heijmans iets kunnen betekenen door bijvoorbeeld het concreet maken van ideeen en ambities, zijn en blijven van harte welkom.

Website: www.jongheijmans.nl

Bestuur Jong Heijmans

Bezoek de website

Blijf ingelogd
Word lid